Pretensioonide esitamine õigus ja nõuetele mittevastava toote tagastamine

 • Potents.ee vastutab Toodete nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest, mis olid Tootel selle üleandmise ajal ja ilmnevad 2 aasta jooksul arvates Toodete Sulle üleandmisest;
 • Toodete nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Teil õigus nõuda Toodete asendamist nõuetele vastava ja puudusteta Toodete vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastavad Tooted Potents.ee kulul;
 • Müüja ei vastuta Toodetel lasuvate puuduste eest, mis on tekkinud:Juhul kui müüja ekspertiisi käigus selgub, et Toodete puudused tulenevad kliendist tulenevatel põhjustel, Toote mittesihipärase kasutamise tõttu või Toote kasutusjuhendis märgitud õpetuse mittejärgimise või hoolduse mitte tegemise tõttu, ei tagastata Toote maksumust ega transpordikulusid. Müüja tagastab toote müüjale postiga või kulleriga, ostja kulul.
  • kliendist tulenevatel põhjustel;
  • Toote mittesihipärase kasutamise tõttu;
  • Toodete kasutusjuhendis märgitud õpetuse mittejärgimise või hoolduse mittetegemise tõttu;
 • Müüja tasub Sinu arvelduskontole (raha tagastatakse samale pangakontole, millelt toimus tasumine) tagastatud Toote maksumuse ja transpordikulud (nii esialgse kui ka tagasisaatmise) 14 tööpäeva jooksul alates kauba tagasisaamise päevast;
 • Kaebus saada kirjalikult või e-postiga aadressile info@potents.ee viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul alates kauba puuduse avastamisest. Kaebusesse märgi:Vastavalt vastavalt Tarbijakaitseseadusele on müüjal kohustus vastata kirjalikult 15 päeva jooksul.
  • Enda nimi ja kontaktandmed
  • Kaebuse esitamise kuupäev
  • Toote puudus
  • Müüjale esitatav nõue
  • Lisada ostu sooritamist tõendav tellimuse nr
 

 maksekeskuse logo

maks1pp

 
 

WORLDCAPE INTERNATIONAL OÜ      

reg. nr. 14631046

Viru väljak 2 Tallinn Harjumaa 10111


 
 
© 2022 All Rights Reserved.